Bản chất con người

Bản chất con người

Bản chất con người

Sẽ có một ngày bạn đột nhiên phát hiện ra rằng:

Lòng tốt của bạn đối với người khác giống như một ly nước vậy, uống vào liền hết.

Còn điều không tốt của bạn thì lại giống như một loại hạt giống, nó sẽ từ từ bén rễ rồi nảy mầm trong lòng họ.

Đây chính là cái gọi là "bản chất con người".

Cuộc sống này đẩy đến cho chúng ta rất nhiều thử thách và những sự kiện đáng nhớ.

Chúng ta học được cách tiếp nhận và khoan dung với chúng.

Nếu như có một người, người ấy có thể vì một chút những điều tốt đẹp của bạn mà có thể chấp nhận bỏ qua tất thảy những điều không tốt kia của bạn.

Vậy thì bạn nhất định phải trân trọng người ấy.

Bởi vì mọi người trên thế giới này đều sẽ chỉ biết nhìn vào cái không tốt của bạn, mà quên hết đi những cái tốt mà bạn đã làm.

Cám ơn những cơ hội đến với chúng ta, thuận cảnh hay nghịch cảnh, đó đều là ân nhân.

← Bài trước Bài sau →