Bong bóng cao su

 10 bộ que gắn bong bóng 25cm 10 bộ que gắn bong bóng 25cm
15,000₫
 10 bong bóng trang trí màu pastel 10 bong bóng trang trí màu pastel
29,000₫
 10 bong bóng trong suốt in ngôi sao 10 bong bóng trong suốt in ngôi sao
39,000₫
 10 kẹp kết bóng hình bông hoa 10 kẹp kết bóng hình bông hoa
45,000₫
 20 bong bóng nhũ (chọn màu) 20 bong bóng nhũ (chọn màu)
35,000₫
 20 bong bóng nhũ nhiều màu 20 bong bóng nhũ nhiều màu
35,000₫
 20 bong bóng trang trí nhiều màu 20 bong bóng trang trí nhiều màu
35,000₫
 30 bong bóng mix màu đen - đỏ 30 bong bóng mix màu đen - đỏ
55,000₫
 30 bong bóng mix màu đỏ - trắng 30 bong bóng mix màu đỏ - trắng
55,000₫
 30 bong bóng mix màu vàng - bạc 30 bong bóng mix màu vàng - bạc
55,000₫
 30 bong bóng mix màu vàng - đen 30 bong bóng mix màu vàng - đen
55,000₫